ZPĚT
PROJEKTY
 
   
   
<
01 III. Základní škola Jičín
rekonstrukce a dostavba školního areálu


1. etapa – výstavba školní budovy a centrální varny. Autor Ing. arch. Jan Dostál, spolupráce Ing. Kaliba a Ing. Jiří Kuba. Realizace 1998. Náklady 70 milionů Kč.

2. etapa - novostavba tělocvičny. Realizace 2000. Náklady 24 miliony Kč

02 Výrobní areál firmy
Böttcher CZ ve Vyškově.
Novostavba administrativní budovy a výrobní haly. Autor Ing. arch. Filip Řepka. Spolupráce Ing. arch. Jan Dostál. Realizace 1996. Náklady 37 milionů Kč.

03 Administrativní budova
fi NORHAUS,
Praha 5 Stodůlky.

Praha 5 Stodůlky. Novostavba třípodlažní administrativní budovy. Společné autorství Ing. arch. Jiří Šťastný, Ing. arch. Roman Brotánek a Ing. arch. Filip Řepka. Realizace 1996. Náklady 18 milionů Kč.


04 Kmochův ostrov v Kolíně.
Studie komplexní regenerace ostrova. Ing.arch. Brotánek, Ing. arch. Dostál a Ing. arch. Řepka. Projekt 1996, nerealizováno. Předpokládané investiční náklady 75 milionů Kč.

05 Státní archiv
Lysá nad Labem.

Návrh interieru včetně mobiliáře. Ing. arch. Filip Řepka a Ing.arch. Jan Dostál. Projekt 1996, nerealizováno.

06 Obytný soubor
Rudná u Prahy

1. etapa. Výstavba 37 rodinných domů. Autor Ing. arch. Jan Dostál, spolupráce Ing. arch. Roman Brotánek. Realizace od 1996. Náklady 105 milionů Kč.

07 Obytný soubor
Rudná u Prahy

2. etapa. Výstavba 21 rodinných domů. Autor Ing.arch. Jan Dostál. Realizace od 1997. Náklady 65 milionů Kč.

08 Vila P.J. v Táboře
Novostavba rodinné vily. Autor Ing. arch. Jan Dostál. Projekt 1996, nerealizováno.

DOSTAVBA III. ZŠ S CENTRÁLNÍ VARNOU A TĚLOCVIČNOU - JIČÍN

autor:
Ing. arch. Jan Dostál
spolupráce:
Ing. M. Kaliba
Ing. J. Kuba
investor:
Město Jičín
realizace:
1. etapa – ZŠ + varna - 1998
2. etapa – tělocvična - 2000

Třípodlažní podsklepená budova základní školy má monolitický žb skelet s vyzdívkami z tvárnic Porotherm. Stropy jsou železobetonové, krov ze sbíjených vazníků, krytina z falcovaného plechu. Části fasády mají sendvičovou konstrukci s obezdívkou z lícových cihel. Část fasád je omítaná. Okna dřevěná. Spojovací můstek mezi ZŠ a tělocvičnou je ocelový.
Tělocvična má charakter víceúčelové sportovní haly s malou diváckou tribunou a lezeckou stěnou. Má ocelový skelet s lepenými dřevěnými obloukovými vazníky střešní konstrukce. Stavební část se šatnami a zázemím je zděná ze systému Porotherm v  kombinaci s monolitickými prvky. V interiéru je hojně užíváno dřevo a výrazné je barevné řešení všech vnitřních prostor komplexu.